03423220016
trendefr
Sosyal Medya Hesaplarımız

12 Kanal EKG Cihazı

on iki kanal ekg cihazi 12 Kanal EKG Cihazı

12 Kanal EKG Cihazı

EKG Cihazı 12 Kanallı Yorumlu

EKG cihazı nedir? EKG cihazları iki şekil­de gruplanabilir; a)Elektrokardiyografi kaydedi­ciler, b)EKG izleme cihazları. Bu iki cihazın birleş­tiği cihaz ve sistemlere rast­lamakta mümkün. Ayrıca Tek kanallı EKG ,Üç kanallı EKG, Altı kanallı EKG, Oniki kanallı EKG  bu  dört ayrılır. 1)Elektrotlar:EKG cihazında kullanı­lan bir çok çeşidi vardır.Genelde vücut yüzeyinde vücuda iletkenliği art­tırıcı bir jel sürülerek kullanılır.En iyi kayıt yapabilmenin koşulları elektrotların temiz kab­loların sağlam olmasıdır. 2)Yalıtım ve koruma devreleri: Yalıtım devreleri hastayı cihaz­dan gelebilecek tehlikeli elektrik akımlarına kar­şı korurlar. Elektrotlarla EKG Cihazlarının diğer kısım­larını ve bunlarla da şebekeyi yalıtırlar.Koruma devreleri ise cihazı,girişte olabilecek yüksek gerilimler­den korur. 3)Uç seçici:Bütün elektrotlardan gelen sinyal­ler bu bloğa girerler ve burada ölçülmek istenen derivasyona uygun şekilde ön kuvvet­lendirici girişlerine uygulanırlar. 4) 1 mV kalibrasyon sinyali, istenildiğin­de bir anahtarla ön kuvvetlendirici girişine uygulanır. 5)Ön Kuvvetlendirici:EKG’ Cihazına giren sinyal­lerin anahtarlandıktan sonra kuvvetlendi­rildikleri kattır. 6)Sürücü kuvvetlendirici:Bu kat EKG cihazının sinyali­nin yazıcıyı hareket ettirebil­mesi için gereklidir. 7)Kaydedici:Genellikle ısıl yazıcı­lar kullanılır. Isıl yazıcılarda ayarlanıp kayıt edilen çizgilerin koyuluğu ayarla­nabilir. 8)Besleme devreleri: EKG Cihazın çeşitli bölümleri­nin çalışması için gereken akım ve gerilimi üretir­ler. 9)İşaretleyici:Kağıt üzerinde izlenen derivasyonları ba­zı kodlarla kaydetmeye yarar.

Ürün Özellikleri

12 Kanal EKG Cihazı

  • Hafif ve kompakt tasarım
  • Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
  • Kayıt sistemi: Termal yazıcı
  • AC, EMG ve DFT filtreleri
  • Dahili batarya
  • Dahili hafıza: 1000 hasta
  • Lead yerleşim şeması
  • Ekran: 800×600 renkli LCD dokunmatik ekran
  • Yorumlama özelliği