03423220016
trendefr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran

  • 15” renkli LCD ekran
  • 2 saatlik batarya süresi
  • Aynı anda 8 dalga formu takibi
  • Görsel ve sesli alarmlar
  • 120 saatlik trend kaydı
  • Apne alarmı
  • Standart parametreler: EKG, SPO2, ISI, NIBP, HR, RESP
  • Opsiyonel parametreler: 2xIBP, ETCO2

 

Ürün Açıklaması

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran

Hastabaşı monitörleri genel olarak yoğun bakım ünitelerinde kullanılırlar.Yoğun bakım ünitelerinde birden çok hastanın vücut fonksiyonları kontrol altında tutulmaktadır. Bu işlem yapılırken tüm hastabaşı monitörleri bir merkezden izlenmektedir.

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran Doktor veya hemşire tarafından tüm hastaların vücut fonksiyonları merkezi bir monitörden izlenebilmektedir. Merkezi monitörlerde (Central Monitör) ölçülen vücut fonksiyonlarından biri normalin dışına çıktığında alarm verme yani izleyiciyi uyarma özelliği ile hastaya anında müdahale edebilme imkanı sağlar.

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran Hastanın kan basıncı, vücut ısısı, kalp atımı gibi fizyolojik parametrelerini sürekli izleyerek bu parametreleri grafiksel ve sayısal olarak gösteren, hastanın durumunu değerlendirme ve uygun tedavi kararları almada destek sağlayan cihazlara hasta başı monitörü denir.

Çalışma prensibi, uygulama EKG elektrotları ile alınan EKG sinyallerini, SpO2 probu ile alınan oksijen saturasyonu değerlerini, ısı probu ile alınan vücut ısısı değerlerini, invaziv yada noninvaziv yolla alınan kan basıncı değerlerini, kalp atım sayılarını alarak gerekli filtreleme işlemleri sonrası cihaz üzerinde bu parametreleri grafiksel ve sayısal olarak gösterir.

Hastabaşı Monitörü PM-9200 | 15 Renkli LCD Ekran Cihaz ölçümü yapılan parametrelerin belirlenen sınır değerler dışına çıkması halinde alarm mekanizması ile uyarı vererek hastanın takibini sağlamaktadır.

Genellikle her bir hasta başı monitörünün bağlı olduğu merkezi bir istasyon bulunmaktadır. Bu merkezi istasyon üzerinden tüm hastaların ölçülen değerleri toplu olarak izlenebilmektedir

Hasta başı monitörleri aşağıda sıralanan özelliklere göre sınıflandırılır: Taşınabilirlik – iş istasyonu yapısında olma MR uyumluluğu Telemetrik yapı

Kullanım alanları, kullanım yerleri Cerrahi operasyonlarda, yoğun bakımda gözlem altında olan hastalarda kullanılır.

Temel parçalar: EKG elektrotları, SpO2 probu, ısı probu, tansiyon manşonu ve bağlantı kabloları

Temel tüketim malzemeleri EKG elektrotları, tek kullanımlık problar ve manşonlar, bağlantı kabloları