03423220016
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesi

03 Temmuz 2018
1 kez görüntülendi
Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesi

Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesi

 

Teknik Özellikler: Ventilatör Cihazı yeni doğan, infant, pediatrik ve yetişkin hastalar için kullanıma uygun olmalıdır.

 • Teklif edilen ventilatör cihazı üretici firmanın en üst modeli olmalıdır.
 • Ventilatör cihazı hem hacim hem de basınç kontrollü ventilasyon yapabilmelidir.
 • Ventilatörde aşağıda belirtilen solunum modları bulunmalıdır. Aşağıda istenen modlar cihazların orijinal kataloglarında isimleriyle açıkca görülmelidir:
 1. A/CMV (Asist/Kontrollü zorunlu ventilasyon) veya IPPV (Kesikli Pozitif Basınçlı ventilasyon)
 2. Hem basınç hem de hacim kotrollü SIMV (Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon) veya MMV (Mandatory Minute Ventilasyon) modu
 3. CPAP veya Spontan solunum
 4. Basınç destekli spontan solunum (PSV) veya ASB (Asiste Spontan Solunum)
 5. İki seviyeli (Bifazik) pozitif basınç  kontrollü  ventilasyon  (BiLevel, BIPAP, Bi-Vent) veya Bifazik solunum modunda havayolu basınç bırakım ventilasyonu (APRV) manevrası
 6. Hastaya verilen tidal hacmi garanti edebilmek için peş peşe gelen soluklarda inspirasyon basıncını otomatik olarak değiştiren basınç regüleli hacim kontrol ventilasyon modu veya hastaya belirli bir tidal hacmi vermek için basıncın değiştirildiği hacim hedefli basınç kontrol modu
 7. Ventilatör, endotrakeal tüpün veya trakeostomi tüpünün direncinin sebep olduğu, hasta devresi Y- parçası ile karina arasındaki basınç düşümünü otomatik olarak kompanze eden spontan solunum modu veya devre kaçak kompanzasyonu
 8. Cihazda hastanın spontan nefeslerini, hastanın akciğer komplians ve rezistansını takip ederek ve hasta eforu ile oransal olarak değişken basınç desteği ile destekleyen oransal destek ventilasyon modu( PAV veya PPS) veya Anestezi etkisi altındaki hastaların uyanması sırasında ve hypoventilasyonu önlemekte yardımcı olan, hastanın spontan nefeslerinin kullanıcı tarafından belirlenen hacim ile desteklendiği Volume Support (VS)
 • Cihaz hasta devresinde oluşabilecek kaçakları kompanze ederek Non-Invaziv olarak nasal CPAP kanülle yenidoğana ventilasyon yapabilmelidir.
 • Cihazda Apnea ventilasyon modu olmalı ve Apnea ventilasyonu hem basınç hem de hacim kontrollü olarak seçilebilmelidir. Apnea ventilasyonu parametreleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Apnea aralığı en az 15–45 sn arasında ayarlanabilmelidir.
 • Cihaz kullanılacak her modda hasta kilosuna bağlı olarak solunum parametrelerini otomatik olarak hesaplayıp ayarlamalı ve ventilatör bu önayarlı değerler ile çalışabilmelidir. Bu değerler kullanıcı tarafından istendiğinde değiştirilebilmelidir.
 • Hacim kontrollü nefeslerde inspirasyon tidal hacmi 5–2000 ml arasında ayarlanabilmelidir.
 • Basınç kontrollü nefeslerde İnspirasyon basıncı 5–90 mbar/cmH2O arasında ayarlanabilmelidir.
 • Cihazın ventilasyon frekansı 1–150 solunum/dakika arasında ayarlanmalıdır.
 • I:E oranı 1:10 ters I:E oranı 4:1 arasında doğrudan ayarlanabilmelidir.
 • Spontan nefesler için basınç desteği 0–70 cm H20 arasında ayarlanabilmelidir.

 

 

 • İnspirasyon süresi 0,2-5 sn arasında ayarlanabilmelidir.
 • İnspirasyon akışı 6–120 litre/dakika arasında ayarlanabilmelidir. Spontan nefesler için akış en az 180 litre/dakika’ya kadar çıkabilmelidir.
 • FiO2 %21–100 arasında ayarlanabilmelidir.
 • Cihazda inspirasyon ve ekspirasyon için hold özelliği bulunmalıdır. İnspirasyonda en az 5 (beş) ve ekspirasyonda en az 10 (on) saniye süre ile bu manevralar yapılabilmelidir.
 • PEEP/CPAP seviyesi 0 – 45 cmH2O arasında ayarlanabilmelidir.
 • Ventilatör basınç ve/veya akım tetikleme sistemine sahip olmalıdır. Cihazın tetikleme hassasiyeti kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
 • Cihaz en az 1 (bir) dakika süreyle aspirasyon öncesi %100 oksijen yüklemesi yapabilmelidir.
 • Cihazda spontan nefesler sırasında, hasta tetiklemesinden sonra solunum eğrisinin Pressure Support değerine ve basınç kontrollü nefeslerde hedef basınca ne kadar çabuk erişeceğini belirleyen Rise Time ayarı bulunmalıdır.
 • Cihazda aktif ekshalasyon valf sistemi olmalı bu sayede hasta zorunlu solunum modunda inspirasyon fazında bile hasta spontan solunum yapabilmelidir.
 • Ventilatörün hastaya ait geçmiş alarmları veya solunum parametrelerini saklayan kayıt sistemi olmalıdır.
 • Cihaz hasta üniti ve kontrol üniti olmak üzere iki ana bölümden oluşmalı, monitör ventilatörden bağımsız olarak pozisyon değiştirebilmelidir. Monitör ventilatörden ayrılmalı ve bağımsız olarak monte edilebilmelidir.
 • Ventilatörün monitöründe havayoluna ait basınç-zaman, akım-zaman, hacim-zaman dalga formları izlenebilmelidir. Ekrandaki grafikler istenildiğinde dondurulabilmelidir.
 • Ventilatörün monitöründe havayoluna ait basınç-hacim loopu izlenebilmelidir.
 • Monitörde görülen dalga formları, looplar ve hasta verileri cihaz alarm verdiğinde kaybolmamalı, her an görülebilmelidir.
 • Ventilatör aşağıdaki parametreleri monitörize eden en az 12” (on iki inç) büyüklüğünde renkli dokunmatik monitör ekranına sahip olmalıdır.
 1. Tidal hacim (hastanın soluduğu tidal hacim ve hastanın soluduğu dakika hacmi)
 2. Toplam solunum sayısı veya spontan solunum sayısı
 3. Havayolu basınç ölçümleri (Tepe, ortalama, İnspirasyon sonu, ekspirasyon sonu, plato)
 4. Hastanın soluduğu havadaki O2 konsantrasyonu
 5. Dakika hacmi (Ekspire edilen dakika hacmi ve Spontan dakika hacmi)
 • Ventilatör aşağıdaki parametreler için alarm fonksiyonuna sahip olmalıdır:
 1. Ekspirasyon dakika hacmi (solunan dakika hacim, zorunlu ve spontan nefesler için ayrı ayrı alt ve üst)
 2. Havayolu basıncı (üst limit aşıldığında)
 3. Oksijen konsantrasyonu alarmı
 4. Apnea (15–45 sn arası ayarlanabilir)
 5. Solunum frekansı
 • Oksijen ve akış sensörlerinin kalibrasyonu cihaz tarafından otomatik olarak yapılmalıdır. Oksijen sensörünün ömrü en az 2 (iki) yıl olmalı veya en az 20 (yirmi) adet oksijen sensörü ücretsiz olarak verilmelidir.
 • Cihazda hasta devresini ve devreye bağlı filtre nemlendirici kapağı gibi aparatları test ederek karakteristiğini (direnç, komplians, kaçak) tanıyan ve buna göre hacim kompanzasyonu yapan test özelliği olmalıdır. Acil durumlarda bu fonksiyon atlanabilmelidir.
 • Ventilatör Cihazı yapılan ayarlamalar döner düğme ve sabit tuşlar aracılığıyla yapılmalıdır. Yanlış kullanımı engellemek için ekran kilidi bulunmalıdır.
 • Cihaz çift hatlı hasta devresi ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalı, hasta devresi uzatma ile çift hattı hale getirilmiş olmamalıdır.
 • Ekshalasyon valfi cihaza entegre olarak cihaz içersinde olmalıdır (hasta devresinde veya cihazın ekspirasyon çıkışında olmamalıdır) ve steril edilmeye ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmelidir.
 • Cihaz havayoluna ait tüm ölçümleri inspirasyon ve ekspirasyon hattından yapmalı basınç ölçümü için proksimal hat ve akış ölçümü için devre üzerine takılan harici akış sensörü kullanmamalıdır.
 • Ventilatör Cihazı çalışması için gerekli basınçlı oksijen ve hava için 3 – 6 bar arası merkezi gaz sistemine bağlanabilmelidir.
 • Cihaz 220 volt 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir. Ayrıca cihazın, olası elektrik kesintilerini ve voltaj düşümlerini kompanze edip, çalışmasını devam ettirebileceği düzeneği bulunmalıdır.
 • Elektrik kesintilerine karşı cihazı ve ekranını (kompresör ünitesi hariç) tüm fonksiyonları ile en az 30 (otuz) dakika çalıştıracak dahili bataryası olmalı veya en az 30 dakika süreyle cihazı çalıştırabilecek online güç kaynağı cihaz ile birlikte verilmelidir.
 • Cihazla birlikte verilecek aksesuarlar:
  1. Ön tekerlekleri kilitlenebilir dört tekerlekli taşıma arabası,
  2. Ventilatör ile birlikte aynı marka harici orijinal basınçlı (dahili kompresör olan sistemler değerlendirmeye alınmayacaktır)
  3. 1 (bir) adet iki noktadan ısı kontrollü ve alarm tertibatlı nemlendirici ünitesi,
  4. 1 (bir) adet iki noktadan ısı ölçümü yapabilen, nemlendirici ile uyumlu ısı ölçüm probu
  5. 1 (bir) adet devre için nemlendirici ile uyumlu ısıtıcı ara kablo
  6. 1 (bir) adet hasta devresi askı kolu,
  7. Akış (Flow) sensörü her hasta değiştiğinde değiştirilmesi veya otoklavlanması gereken sistemler için, her bir ventilatörle birlikte en az 20 (yirmi) adet reusable flow sensör ücretsiz olarak verilecektir.
  8. Her ventilatörle birlikte 1 (bir) adet reusable pediatrik için ısıtıcı telli hasta hortum seti ve 1 (bir) adet reusable yetişkin için ısıtıcı telli hasta hortum seti,
  9. 1 (bir) adet Test balonu,
 • Her cihazla birlikte toplam iki yıl süreyle yetecek kadar periyodik koruyucu bakımlarda değiştirilmesi gereken parçaları içeren bakım seti ve sterilizasyonda kullanılan parçaların 5 (beş) adet yedekleri verilecektir.
 • Ventilatör Cihazı ve malzemeler üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalı, garanti süresini takip eden 10 (on) yıl boyunca yedek parça temini ve servis garantisi olmalıdır.
 • Teklif veren firmalar bu şartnameye “….. marka ….. model ventilatör cihazı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal dokümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Şartnameye uymayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

 

 1. Garanti ve Teknik Servis

3.1. Cihaz bütünü ve her bir parçası çalışır durumda teslim edildiği tarihten itibaren üretim ve işçilik   hatalarına karşı iki yıl (Bakım-Onarım) garantili olacaktır. Garanti süresi cihazın arızalı olduğu süreler dahil edilmeyecektir. Garanti süresi içinde olabilecek arızalar üretici firma veya kanuni mümessili olan ithalatçı firma veya mahalli (Üçüncü el) satıcı firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

Teklif veren firmalar imalatçı firmanın vermiş olduğu apostileli garanti belgesini teklife ekleyeceklerdir. İki yıllık garanti süresi, cihazın hastaneye noksansız tam işler halde kati teslim tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu süre içerisindeki arızalarda kanuni temsilci ithalatçı firma veya üçüncü el satıcı firma arızaları gideremiyorsa hatalı parçaları yenisi ile değişecek gerekirse cihazın tümünü yenisi ile değiştirecektir. Ayrıca temsilci firma garanti süresi içinde yapımcı firmanın önerdiği şekilde cihazın en uzun 3 (üç) ayda bir periyodik bakımlarını yapacaktır.

 

3.2.Garanti süresi içinde gerekli olabilecek her türlü orijinal yedek parça, kanuni temsilci ithalatçı firma veya üçüncü el satıcı firma tarafından ithal edilecek ve veya varsa iç piyasada ücretsiz temin edilecektir. Üretici firma ve kanuni temsilcisi olan ithalatçı veya mahalli (Üçüncü el) satıcı firma, iki yıllık garantiden sonra başlamak üzere 10 (On) yıl boyunca döviz bazında belirlenmiş ve 10 (On) yıl boyunca sabitlenmiş yedek parça 2 (İki yıl garantili) ve sarf malzemelerinin fiyat listesini ve 10 (On) yıl boyunca servis bedelini içeren noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.

 

3.3.Garantiye ait istenilen hususlar üretici ve temsilci firmalarca yetkili imzalı ve mühürlü firma antetli kağıda düzenlenmiş yazı ile belgelenecek ve şartnameye uygunluk belgesi ile birlikte verilecektir. Mahalli (Üçüncü el) firmalar şartnameye uygunluk belgesine istenilen garanti belgesini ekleyeceklerdir.

 

3.4. Üretici firma ve kanuni temsilcisi olan ithalatçı firma veya mahalli (üçüncü el) satıcı firma, cihazın her türlü arızasında, arıza ihbarının yapılmasından itibaren azami 72 (Yetmiş iki) saat içerisinde cihaza müdahale edilecektir. Garanti süresi içerisinde arıza giderimi hastanenin belirleyeceği ve hastane çalışmalarının aksatılmayacağı süre içinde bitirilecektir.

Firma arızalı cihazı en fazla yedi gün içinde (Resmi tatil günleri hariç) çalışır durumda getirecektir. Bu süre içerisinde müdahale edilmediği veya arıza giderilmediği taktirde geciken her bir gün için cihaz bedenlin binde üçü nispetinde para cezası uygulanacak ve teminat bedelinden düşülecektir.

 

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanTurkish
WhatsApp