1 Eylül 2018

Diagnostik Set

Diagnostik Set

Başınızın Dönmesinin Sebebi Kulağınız Olabilir

Kişinin kendisi veya etrafındaki nesnelerin hareket ettiği algısına kapılması olarak tanımlanan baş dönmesi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Baş dönmesine neden olan sebebe göre de tedavi şekilleri değişebiliyor. Baş dönmesi ile ortaya çıkan denge problemleri ise kişinin daha tehlikeli durumlarla karşılaşma riskini arttırabiliyor.

Birden çok nedeni olmasına rağmen baş dönmesinin en önemli nedenlerinden biri iç kulaktaki rahatsızlıklardır. Medikal bir gereç olan Diagnostik Set ile kontrol edilen iç kulakta sorun var ise tedavi yöntemleri belirleniyor.

Baş neden döner?

İç kulakta bulunan ve denge mekanizması olarak görev yapan kristalize parçacıkların koparak yarım daire adı verilen kanala kaçması ile baş dönmesi oluşabiliyor. Ayrıca iç kulakta bulunan sıvının miktarının artması da baş dönmesine neden olabilir. Bu sıvının artması aynı zamanda kulakta basınca ve duyma kaybına neden olabiliyor.

Teşhis koyabilmek için hekimlerin ilk başvurdukları yol Diagnostik Set kullanarak kulak burun boğaz muayenesi yapmaktır. Buna ek olarak işitme testleri de yapılabilir.

Baş dönmesi ve denge sorununa neden olabilecek diğer sebepler ise şöyledir;

Kulakta meydana gelen rahatsızlıklar

Nörolojik temelli sorunlar

Diyabet sorunları

Vitamin eksikliğine bağlı nedenler

Göz ve görme ile ilgili sorunlar ve bozukluklar

Ortopedik sorunlar.

Laringoskop Cihazı

Laringoskop, endotrakeal ve direk laringoskopi için kullanılan araçtır. Larenks ve etrafını çevreleyen anatomik yapıyı doğrudan gözlemleme işlemine laringoskopi denir.

Laringoskop, handle (sap) ve bleyd (bıçak) olmak üzere iki parçadan oluşur.

Handle; laringoskopu tutmaya yarayan parçadır. Laringoskopun sapı içinde normal ya da şarj edilebilir pil bulunur. Piller, bleyd kısmındaki ampulün yanmasını sağlar.

Bleyd; Laringoskopun ağız yoluyla larenkse yerleştirilen parçasıdır. Bleydde bulunan ve piller ile beslenen ampul, işlem sırasında alanı aydınlatarak görülmesini sağlar.
Bleydlerin, değişik boyutları bulunur. Eğri ve düz olmak üzere iki çeşit laringoskop bleydi bulunur.

Laringoskopun temizliği

Steril vücut alanına girmeyen, bütünlüğü bozulmamış mukozaya temas eden alet /malzemeler “yan kritik’’ olarak kabul edilir (örneğin; endoskoplar, larıngoskop bleydleri
vb.).

Bu gruba giren alet/malzemeler için steril olma şartı aranmaz, yüksek düzey dezenfeksiyon yeterlidir. Bu ekipmanlar gluteraldehit, stabilize hidrojen peroksit gibi yüksek
seviyeli dezenfektanlarla işleme tabi tutulmalıdır.

Klorlu bileşikler aletlerde paslanma ve korozyona yol açtığından kullanılmamalıdır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bizden Haberler , , , , , , , , , ,
About sesmed