1 Eylül 2018

EKG Cihazı Nedir?

EKG Cihazı Nedir?

Kalbe Dikkat

Kalp hastalıkları ile ilgili halk arasında yaygın olarak bilinen “kalp hastalığı erkek hastalığıdır” sözü kadınları bu riske karşı savunmasız bırakıyor. Bu yaygın kanı ile birlikte kadınlar kalplerine daha az özen göstermeye başlıyorlar. Ama işin aslı öyle değil.

Kalp hastalıkları kadınlar arasında da sıklıkla görülen ve son yıllarda oransal olarak artan bir durum. Yapılan bilimsel çalışmalar dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenlerinin başında kalp olduğunu gösteriyor.

Geçmiş dönemde kadınların oransal olarak daha az kalp hastalığı yaşamaları sonucu oluşan “erkek hastalığı” hurafeleri kadınların kalp hastalığına karşı yaklaşımlarını büyük ölçüde etkilemiştir. Bu etkinin bir sonucu olarak son dönemlerde kadın ve erkeklerin kalp hastalıklarından ölüm oranları birbirine çok yaklaşmıştır.

Meme kanseri ile ilgili oluşturulan farkındalık çalışmaları kadınları kalp hastalıklarından ne yazık ki koruyamıyor. Yapılan araştırmalar meme kanserinin Türkiye’deki kadınların 8’de 1’ini etkiliyor olmasına rağmen kalp hastalıklarından ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Asıl çarpıcı sonuç ise kadınlarda meydana gelen tüm kanser vakalarından ölümlerin toplamından daha fazla kalp hastalıklarından ölüm olması.

Kalp hastalıklarında bir diğer hatalı bilgi ise bu sorunun sadece yaşlıları tehdit ediyor gibi görünmesidir. Halbuki çok daha erken yaşlarda hatta çocuk denilebilecek yaşlarda dahi kalp rahatsızlıkları meydana gelebilmekte ve üzücü ölüm olayları yaşanabilmektedir.

Düzensiz yaşam biçimleri, beslenme düzenlerindeki bozukluk, sigara, alkol ve obezite gibi etkenler de kalp sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor.

Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki kalp hastalıklarından ölenlerin bir çoğunda önceden bir belirtiye rastlanmıyor. Kalp sorunlarından ölümler genellikle aniden gerçekleşiyor. Günlük yaşamda sürekli başa gelebilecek kimi belirtilerde ise kalp akla gelmiyor.

Göğüste başlayan ağrılar, karındaki ağrılar, yorgunluk hissi, bulantı, kusma gibi günlük yaşam içinde olabilecek türde belirtiler kalp hastalığı ile ilişkilendirilmiyor.

Bu yüzden 20 yaş döneminden başlayarak düzenli olarak kolesterol, şeker seviyeleri, periyodik tansiyon ölçümü ve rutin hekim kontrolleri ile olası kalp sorunlarının önüne geçilebilir. Hekim muayenesinde kan tahlili ve hekimin size soracağı bazı sorular dışında yol gösterici önemli medikal donanımlardan biri EKG cihazıdır.

EKG Cihazı Nedir?

EKG insan derisine yapıştırılan bazı elektrot aparatları ile grafiksel olarak kalbin aktivitesini izleyen cihazlardır. Cihaz deri yüzeyinden aldığı elektiksel sinyalleri yorumlayarak kalp atış hızını, kalp atış ritmini, bu atışların vücuda yayılma şeklini rakamsal değerlere ve görsel şekillere çevirir.

Elektrokardiyografi denilen bu işlem ile kalbin işlevi ile ilgili yaşamsal bilgilere ulaşılır. Bu cihaz direkt olarak kalp kaslarının kasılma şekillerini, kalp için kullanılan ilaçlar var ise o ilaçların kalp üzerindeki etkilerini, kalp pili var ise kalp pilinin etkisini, kalp kaslarında meydana gelmiş olan ancak farkına varılamayan genişleme veya daralmaları gösterebilir.

Yaklaşık olarak 5 dakika ile 10 dakika arasında değişen sürelerde hastaların EKG Cihazı ile izlenmesi bu veriler elde edilebilir.

Uzmanlar kalp sağlığının korunması ve ani kalp ölümlerinin önüne geçilebilmesi için periyodik olarak kan tahlili, şeker, tansiyon, kolesterol kontrolü ile EKG cihazı ile ölçüm öneriyorlar. Erken tanı ve zamanında müdahale ile ailesinde kalp rahatsızlığı hikayesi olanların bile uzun yıllar rahatsızlık hissetmeden yaşayabilmelerinin önü açılmış oluyor.

Teknolojik gelişmeler, teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde etkilemiştir. Medikal gelişmeler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı çok sayıda cihazın
geliştirilmesine yol açmıştır.

Tıbbi cihaz; üretici tarafından amaçlanan uygulama için gerekli olan donanım da dâhil olmak üzere, insanlar üzerinde kullanılabilen her türlü alet, aparat veya başka bir madde
şeklinde tanımlanabilir.

> Tıbbi cihazların kullanım amaçlarından bazıları şunlardır:

 • Hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,
 • Herhangi bir yaralanma veya sakatlığın teşhisi, izlenmesi, tedavisi,
  hafifletilmesi veya telafi edilmesi,
 • Anatominin veya fizyolojik yapının incelenmesi,
 • Gebeliğin kontrolü.
 • Elektrokardiyografi (EKG)

Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden bir cihaza elektrokardiyografi cihazı adı verilir. EKG cihazının kayıtlarına
elektrokardiyogram denir.

 • EKG Cihazının Özellikleri

EKG cihazı, kalbin elektriksel aktivitesini kablo ve elektrotlar yardımıyla algılar. Çok küçük seviyede olan bu elektriksel aktiviteler elektronik devreler tarafından yükseltilerek
ekrana ve EKG yazıcısına aktarılır.

EKG cihazları Dokunmatik ekranlı, yorum cipli, özel durumlarda (elektrot temassızlığı, batarya azlığı, EKG kağıdı bitmesi vb. ) alarm verme özelliği gibi farklı özelliklere sahip EKG
cihazları vardır.

 • EKG Cihazının Kısımları
 • Voltmetre

Kalbin vücut yüzeyine ulaşan elektriksel uyanlarının, vücudun standart bölgelerine
yerleştirilen elektrotlar yardımı ile algılandığı devredir.

 • Filtre

Kalbe ait olmayan elektriksel faaliyetin süzüldüğü devredir. İskelet kaslanndan ya da başka bir kaynaktan gelen elektriksel uyanlar bu devrede engellenir.

 • Yükseltici (amplifikatör)

Kalbin deri yüzeyine ulaşan elektriksel uyarıları çok düşük voltajlı olduğundan bu uyarıları izlenebilecek seviyede yükselten kısımdır.

 • Yazıcı (kayıt ünitesi)

Kayıtta genellikle ısıl yazıcılar kullanılır. EKG kâğıdı sıcaklık karşısında siyahlaşan bir özelliğe sahip olduğu için elektrik akımından ısınan yazıcı çubukla (termal kafa)
kolayca elektrokardiyogram çizer. Aynca karbonlu, mürekkepli ve optik sistemler de vardır.

> EKG cihazımn gösterge panelinde bulunan fonksiyon düğmeleri şunlardır:

 • Power (on-off): Cihazı çalıştır ve durdur düğmesi
 • Start-Stop: Kayıt başlat ve sonlandır düğmesi
 • Auto-Manuel: Otomatik veya manuel kayıt seç düğmesi
 • Lead: Cihaz manuel kayıt seçeneğinde iken istenen derivasyonu seç
  düğmesi
 • Speed: Kayıt hızı seç düğmesi (25, 50 mm/sn.)
 • Filter: Başka kaynaktan gelen elektriksel uyanları süz düğmesi

 

Bizden Haberler , , , , ,
About sesmed