1 Eylül 2018

Hastabaşı Monitörü Nedir?

Hastabaşı Monitörü Nedir?

Hastanelerde Yatan Hastaların Bakımları Nasıl Yapılabilir?

Günümüz piyasa koşullarında artan rekabet ve hızla yükselen nüfus oranı sağlık sektöründe de sıkıntılara yol açabilmektedir. Hastanelerin hastalara ve hasta yakınlarına daha konforlu bir hizmet sunabilmeleri için özellikle personel ve donanım bakımından kendilerini geliştirme zorunluluğu doğmuştur.

Hasta bakımları ile ilgili süreçlerdeki kalitenin yükseltilmesi hem hastalar hem de hasta yakınları için önem taşır. Hasta bakımının kalitesini etkileyen bir çok alt etken vardır. Sağlık personelinin yetkinliği (tıbbi uzmanlık bilgilerinin dışında psikolojik ve sosyolojik yetkinlik), operasyonel sistemlerin verimliliği, medikal donanımın düzeyi bunlardan bazılarıdır.

Hasta sağlık sistemi içindeki en önemli kişidir. Bunun sistemin içinde olan herkes tarafından kabul edilmesi önemlidir. Sadece bunun kabul edilebilmesi bile hasta bakımında çok önemli bir fark yaratır. Buna ek olarak hastanelerde bulunan medikal donanım ve teknik uzmanlığın da hasta bakımının iyileştirilmesinde büyük önemi vardır.

Eğitimli sağlık personeli yüksek kalitede bakım sağlanması için öncelikli koşuldur. Personelin hastane içinde de sürekli olarak eğitime tabi tutulması gerekir. Özellikle yeni çıkan teknolojiler, tedavi yöntemleri ve medikal donanım hakkında gereken bilgilere ilk elden ulaşabilmeleri personelin bakım hizmetlerindeki kalitesini yükseltmek adına çok önemlidir.

Hasta bakımında kullanılan tıbbi ekipmanlar ve medikal cihazların da gelişmiş olması önemli bir ana faktördür. Kabul edilebilir standartlardaki medikal donanım ve tıbbi ekipmanlar artık makul fiyatlarda bulunabilmektedir. Hasta bakımı süreçlerinin iyileştirilmesi dinamik bir süreçtir.

Bu süreci iyileştirmek ve verimliliğini arttırmak için hastaya duyarlı sistemlerin kullanılması gerekir. Bu anlamda hasta bakım süreçlerinin kontrolü ve kalitesinin arttırılması noktasında Hastabaşı Monitörü hayati bir görev üstlenir.

Hastabaşı Monitörü Nedir?

Herhangi bir sebeple tedaviye ihtiyaç duyan ve yaşamsal değerlerinin ölçülmesinin gerektiği hastalar için kullanılan bir tür ekrandır. Genellikle yoğun bakım üniteleri, ameliyathanelerde kullanılan bu monitörler hasta odalarında da kullanılabilmektedir.

Temel olarak EKG, kan oksijen doygunluğu, optik parmak elektrotu, vücut sıcaklığı, tansiyon gibi yaşamsal değerler ölçülür. Bu monitörlerin sağlık personeline yardımcı olan önemli bir özelliği de uyarı sistemidir. Sağlık personelinin o hastaya özel girdikleri sınır değerler dışına çıkıldığı zaman 24 saat izleme yapabilen bu monitörler sesli uyarılar vererek personeli bilgilendirmekte ve böylece hastaya müdahale süresini kısaltmaktadır.

Hastabaşı Monitörlerinin hasta odaları, yoğun bakım üniteleri veya ameliyathanelerde kullanılan modelleri görülmesi gereken değerler açısından farklılık gösterebilir. Örneğin ameliyathanelerde kullanılan hastabaşı monitörlerinde anestezi derinliğini ölçen 3 kanallı eeg bulunur.

Bizden Haberler , , , , , , , , , , ,
About sesmed