Defibrilatör Cihazları

Monofazik ve Bifazik Defibrilatör Cihazları Fibrilasyona girmiş bir kalbin normal ritmini geri kazanabilmesi için kalbe kısa sureli yüksek değerde akım veren cihazdır. Kısaca elektro şok cihazı olarak tanımlanabilir.Defibrilasyon işlemi yalnızca ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi ritimlerinde uygulanmaktadır

EKG Cihazları

EKG Cihazı, kalbin elektriksel aktivitesini algılayıp ekranda gösteren ve EKG kâğıdına kaydeden cihazdır. EKG Cihazı kalbin elektriksel aktivitesini kablo ve elektrotlar yardımıyla algılar. Çok küçük seviyede olan bu elektriksel aktiviteler, elektronik devreler tarafından yükseltilerek ekrana ve EKG yazıcısına aktarılır.

Hastabaşı Monitör

Hastabaşı monitörleri ile hastanın kalp atım kontrolü, nabız sayısı, kan basıncı, vücut ısısı, solunum düzeni, kanındaki oksijen miktarı gibi bilgiler, doktor ve görevlilere, gerekli müdahaleyi yapma imkânı tanır. Hastabaşı Monitörleri Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde hastayı sürekli takip etmek amacı ile kullanılır

Pulse Oksimetre Cihazları

Pulse Oksimetre Cihazları sürekli ve anlık arteriyal hemoglobin satürasyonunu verir. Alınan oksijenin yetersizliği gibi birçok nedenle ortaya çıkan hipoksemi açısından hekime bir uyarı sağlar

Radyan Isıtıcılar

Radyant Isıtıcı Cihazları, yenidoğanın dış ortama uyumunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.Canlandırma ünitesi, doğumhane ve yoğun bakım servislerinde solunum sıkıntısı olan bebeklere müdahale imkânı sağlar

Ventilatör Cihazları

Ventilatör Cihazları; ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve hasta nakil araçlarında kullanılmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmezi olan.Ventilatör cihazının görevi, hasta solunumuna yardımcı olmak veya hastanın durumuna göre solunum fonksiyonunu tamamen üstlenmektir.

Yenidoğan Bebek Küvözü

Yenidoğan Bebek Küvözü prematüre ya da sorunlu doğan bebeklerin hayati fonksiyonlarını yardım almaksızın devam ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış cihazlardır.