Volümetrik İnfüzyon Pompaları

Bu gönderiyi paylaş

Tarafından gönderildi: admin Yorumlar: 0 398

Volümetrik infüzyon Pompaları (Enjektör Pompaları)

Hastaya gerekli olan ilaç veya solüsyonları istenen zaman dilimi içerisinde ve istenen akış hızında intra venöz olarak verilmesini sağlayan cihazlardır.

İnfüzyon pompalarının birçok farklı tipi mevcuttur. Ancak bu konuda infüzyon pompası ve volümetrik infüzyon pompasından (enjektör pompası) bahsedilecektir.

İnfüzyon pompalarının en önemli özelliği, güvenli doz aralığı ile çok az olan ilaçların güvenli bir şekilde verilebilmesidir. Bunlar beslenme pompası veya kan pompası şeklinde de kullanılabilir. Digital ekranları sayesinde verilen değerler kolaylıkla izlenebilir.

Volüm ve zaman değerleri girildiğinde dozu otomatik olarak hesaplayabilir. Bu cihazlar pratik, kullanışlı, zaman kaybını önlemekte, sağlık personeline kullanımda kolaylıklar sağlamaktadır.

İnfüzyon pompalarının birçok farklı teknik özelliği vardır. Bu cihazlarda, birçok ilaç hafızası, birden çok sıvı gönderebilme, infüzyon bitişini hatırlatma alarmı ve ayrıca alarm sırasında infüzyonu durdurma özellikleri de bulunmaktadır.

Volümetrik infüzyon Pompaları (Enjektör Pompaları)

Özellikle az miktardaki mayiyi kısa sürede (örneğin, 1 cc’ nin 30 dakikada gönderilmesi) vermek amacıyla kullanılır. Cihazda infüzyon tipleri ve ilaç isimleri önceden programlanmış olabilir. Bu cihazlar daha çok yoğun bakım servisleri ve yenidoğan ünitelerinde kullanılır. Enjektöre çekilen ilaç cihaza yerleştirilir, hangi ilacın verildiği enjektörün üzerine yazılmalıdır.

İnfüzyon pompalarının bazı genel özellikleri şunlardır:

 • Cihazın üzerindeki LED indikatörü cihazın çalışma durumunu kontrol etmektedir.
 • Hata/herhangi bir bozukluk durumunda kırmızı ışıklı LED indikatörü yanıp söner.                  Syringepump
 • Normal çalışma durumunda yeşil ışıklı LED yanıp söner.
 • Ergonomik olarak dizayn edilmiş kontrol paneli sayesinde gerekli değişiklikler uygulanır.
 • İnfüzyon hızı ayarlanabilir.
 • Batarya durum göstergesi ile cihaz üzerinde kalan batarya miktarı tespit ve takip edilebilir.
 • Geliştirilmiş damla sensörü sayesinde infüzyon hızı ve miktarı sürekli kontrol altında tutulur.
 • Cihaz, hemşire çağrı sistemine bağlanabilir, sesli uyarı yapabilir.
 • İnfüzyon tamamlandığında KVO (damarı açık tutma) moduna geçerek 1 ml/saat ile infüzyona devam eder.
 • İnfüzyon hattında olası bir tıkanıklık durumunda sistem üzerindeki sensör sayesinde tıkanıklık alarmı aktif hâle geçer.
 • İnfüzyon işlemi esnasında, set içerisinde kalan hava kabarcıklarının IV yola gitmesini engelleyen emniyet sistemi vardır.

Cihaz, güç kaynağı kapatıldığında da infüzyon bilgilerini hafızasında muhafaza ederek kayıtlı tutar.