Tıbbi tedaviler bakımından çok farklı bir durumda olan, yaşam fonksiyonları zayıflamış, risk taşıyan hastaların yoğun bakım ünitelerinde bakımı zorunludur. Bu tür üniteler 7/24 esasıyla hizmet verirler ve hastalara 24 saat boyunca kesintisi olarak izlenirler. Bu ünitelerde tıp teknolojisinin en ileri düzey cihazları kullanılır.

Yoğun bakım ünitelerinde bulunması gereken; Ventilatör Cihazları, Hastabaşı Monitörleri,   Defibrilatör, Yenidoğan Bebek Küvözleri, Yoğun Bakım Hasta Karyolaları, Radyan Isıtıcılar, Anestezi Cihazları, Kan ve Serum Isıtma Cihazları, Transport Ventilatörler gibi tıbbi cihazların tümünü temin etmek, kurulumunu yapmak, cihazları kullanacak olan personeli eğitmek ve kullanım sırasında meydana gelmesi muhtemel sorunlara servis ayağı ile müdahale etmek yenidoğan ve yetişkin yoğun bakım ünite projeleri kapsamında yaptığımız çalışmalardır.

Bu ünitelerde görev yapan personelin de özel eğitimli ve donanımlı olması gereklidir.

Hem yetişkin hem de yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerekli olan tüm tıbbi donanım ve cihazların sıfırdan temini, kurulumu, personelin eğitimi ve kurulum sonrası servis hizmetleri de şirketimiz tarafından profesyonel kadrolarla yapılmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalarda uluslar arası standartlara ve T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine yüzde 100 uygunluk esasıyla hareket edilmektedir. Yoğun bakım üniteleri projelerinde hayati önem taşıyan kurulum sonrası servis hizmeti de ekiplerimizde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Kullanıcı kaynaklı veya elektrik kaynaklı herhangi bir sorunda cihazlara bağlı olarak yaşamlarını sürdüren hastaların zarar görmemeleri için en kısa sürede sorunlara teknik servisimiz tarafından müdahale edilmekte ve sorunlar yerinde çözülmektedir.